604 How + adjective part 2

Clase del curso de ingles tu aprendes ahora how high…? (cuan alto?). How tall…? (cuan alto?). How deep…? (cuan profundo?). How large…? (cuan grande). You ...

A plataforma completa é exclusiva para os alunos VIP.

Quero ser VIP!